İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu tahkim avukatı ekibimiz, uluslararası tahkim ve dava dışı uyuşmazlık çözümlenmesi süreçlerinde sıklıkla müvekkillerimizi temsil etmektedir. Avukatlarımız uluslararası kuruluşlarla çalışma konusunda kapsamlı bir deneyime sahiptir ve sık sık gerek ticari ve gerekse devlet ve yatırımcı arasındaki tahkim süreçlerinde görev almaktadır.

Tahkimin Faydaları Nelerdir?

Tahkim mevcut yargı sistemimizdeki diğer dava yollarına göre daha ucuz ve uyuşmazlıkları daha süratli bir şekilde sonuca bağlamaktadır. Bu nedenle tahkime başvuran insan sayısı her geçen gün artmakta olup, yargı sistemimizdeki yükü önemli ölçüde azaltmaktadır.

Bununla beraber getirilen kanunlarla tahkim yargılamasında taraflara ve hakemlere önemli oranda serbesti ve esneklik sağlanmıştır. Örneğin; Taraflar istedikleri hakemi seçebilme haklarına sahip oldukları gibi, hakem seçim usulünü de kendi iradeleri doğrultusunda kararlaştırabilirler. Bunun yanında tahkim yerini, tahkim sürecinin dilini, tahkimin zamanlamasını seçebilme haklarına da sahiptirler.

Tahkim yargılamasının avantajları ile beraber genel özelliklerini kısa bir şekilde listeleyecek olursak;

 • Tahkim süreci gizlidir: Duruşmalar da dahil olmak üzere, tahkim yargılaması halka açık değildir. Taraflar ve hakemler sıkı gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Böylece ticari sırların ve gizli bilgilerin kamudan, medyadan ve rakiplerden korunması mümkün olur.
 • Hakemler alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır: Taraflar hakemlerini diledikleri gibi seçme özgürlüğüne sahip olduklarından, tahkim davasını oluşturan ihtilâfı anlayacak, konu hakkında bilgi becerisi ve uzmanlığına güvenebileceği bir hakemi seçme imkânına sahip olacaktır.
 • Tahkim kararları icra edilebilir niteliktedir: Tahkim kararları Türkiye’de ve yurtdışında icra edilebilir niteliktedir. Ayrıca bu kararların icrası birçok ülkede adli mahkeme kararlarının icrasından daha kolaydır.
 • Tahkimde kısa zamanda sonuca ulaşılır: Uyuşmazlığa uygun olarak belirlenen usul kuralları ve temyiz aşamasının veya ikinci derece yargılamanın bulunmaması, tahkim sürecinin nispeten daha kısa sürede tamamlanabilmesine sağlar.
 • Tahkim Davası Daha Ucuza Mal Olur: Uygun bir tahkim dili ve/veya yerinin seçilmesi, gereksiz tercüme ve yolculuk masraflarının engellenmesini ve böylece masraflardan tasarruf edilmesini sağlar.

Tahkimin Faydaları Nelerdir?

Tahkim Kurumunun Tanımı ve Amacı

Son yüzyılda bilimde ve teknikte meydana gelen gelişmelerle birlikte insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal etkileşimler de hızla artmıştır. Bu artış ise beraberinde birçok sorun ve uyuşmazlıkları getirmiştir. Hukukumuzdaki mevcut yargı mekanizmaları; mahkeme sayılarının azlığı, yoğunluk gibi nedenlerle uyuşmazlıkları maalesef ki son derece geç sonuca bağlamakta, tarafların mağduriyetine sebep olmaktadır. Ayrıca yargı yollarının pahalılığı da insanların haklarını arama noktasında gözünü korkutmaktadır. Bu gibi olumsuzluklar devletleri alternatif çözüm yöntemleri bulmaya itmiş, bunun için çeşitli çözüm yöntemleri oluşturulmuştur.

Bu çözüm yöntemlerinden birisi olan Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir özel yargı faaliyetidir. Kimi görüşlere göre tahkim bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olmakta iken kimilerine göre ise doğrudan yargısal bir faaliyettir.

Bu doğrultuda tahkim kurumunun amacı, adaletin dağıtılmasında ve uyuşmazlıkların yargısal yolla çözülmesinde mahkemelere yardımcı olmaktır.

Tahkim Avukatı Olarak Sunduğumuz Hizmetler

 • Tahkim sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ulusal ve uluslararası alanda tahkim davalarının takibi
 • Ulusal veya uluslararası hakem heyetleri ve tahkim kurumları nezdinde yapılacak işlemler konusunda hukuki destek sağlamanın yanı sıra tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi hususunda tanıma ve tenfiz davalarının takibi
 • Yerli ve yabancı müvekkil şirketlerin mahkemeler nezdinde temsillerinin gerçekleştirilmesi
 • Dosyaların yargılama öncesi teftişi ve davaya alternatif çözüm yolları analizinin yapılması
 • Davaların sonuçlandırılmasına kadar süreçte avukatlık hizmetlerinin verilmesi ve günlük raporlamaların yapılması

Tahkimin Faydaları Nelerdir Sorusu için Bize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve tahkim avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.