Kişisel Verilerin Korunması Avukatı
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu kişisel verilerin korunması avukatı olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek…