İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu mal ayrılığı sözleşmesi ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız mal ayrılığı sözleşmesi konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Boşanma avukatı ekibimiz boşanma hukuku konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

…………………………… ile ……………………… arasında, yapılacak/ yapılmış …/…/… tarihli evlilik akdi sebebiyle, taraflar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak ve evlenme tarihinden geçerli olmak üzere (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

1- Her birimiz, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait olan kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile 3. Kişilerden gelen manevi ve (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

3- Bağışlamalar, 3. Kişilerden, füruu ve füruundan gelen miras hak ve payları ile üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallar (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

4- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

5- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait mallardan tümüyle sorumlu olacak ve bir diğerini borçlandırıcı tasarruflarda bulunamayacaktır.Her birimiz, evlilik birliğini temsil ve (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

6- Her birimizin bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri yapma,gelirini kullanma, tasarruf etme hakkı (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

7- Yönetim giderleri ve evlilik birliğini temsilen yapılan masraflar her bir eşin ortak katılımıyla sağlanacaktır.

8- Sosyal Güvenlik veya Sosyal yardım kurumlarınca veya özel sigorta şirketlerince yapılmış olan toptan ödemeler, (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

9- Keza, tahvil, bono, resmi senet, repo, borsa, faiz, icra alacakları ve tahsilatları ile banka faizi ve kira geliri gibi irat getiren ve (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

10- Mal rejiminin sona ermesi hâlinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan kendine ait mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

11- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi halinde, ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve e(DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

12- Birimizin ölümü halinde, mal ayrılığı rejimine göre, her bir eşin malları (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

Mal Ayrılığı Sözleşmesi ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve mal ayrılığı sözleşmesi ile ilgili olarak avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.