İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu iddet müddeti ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Boşanma avukatlarımız iddet müddeti konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

İddet Müddeti Bekleme Süresi Nedir?

İddet Müddeti Bekleme Süresi Nedir Nasıl Kaldırılır?

Medeni Kanun’un amir hükmü gereğince, bir kadın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün içinde evlenemez. Bu kanun maddesi, kadının hamile olması halinde, doğacak çocuğu korumak amacıyla getirilmiş bir hükümdür. Zira, her zaman çocuğun menfaati önceliklidir.

Ne var ki, iddet müddeti, açılacak bir dava ile kaldırılabilir. Bunun için Aile Mahkemesi’nde iddet müddetinin kaldırılması talepli bir dava açılır. Aile Mahkemesi, kadının hamile olup olmadığının tespit edilmesi için kadını hastaneye sevk eder. Hastane tarafından verilecek raporda kadının hamile olmadığı belirtildiyse, Mahkeme tarafından dava kabul edilir ve kadın için iddet müddeti kaldırılır.

İddet müddeti, bu süre içerisinde doğan çocuğun kimin kütüğüne kaydedileceği hususunda önem taşır. Zira, eğer bir çocuk iddet müddeti içerisinde dünyaya gelmişse, kadının boşandığı eşinin hanesine kaydedilir.

Bu boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 günlük bekleme süresi sadece kadın için öngörülmüş olup, erkek için böyle bir bekleme süresi bulunmamaktadır. Bir erkek boşanma kararının kesinleşmesi ve bunun nüfusa işlenmesinin ardından evlenebilmektedir.

İddet Müddeti Bekleme Süresi Nedir ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve İstanbul boşanma avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.