|

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku avukatlarımız Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İstanbul şirketler hukuku avukatı ekibimiz ticaret hukuku ve ticari davalar konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. İstanbul…

|

Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklar

Şirketler hukuku avukatlarımız anonim ve limited şirket arasındaki farklar hakkında sıkça sorular duymaktadırlar. komandit, Kooperatif, Kolektif, Adi, Limited ve Anonim gibi çeşitli şirket türleri bulunmaktadır. Bu çeşitlilik ise yatırımcıların kafasını karıştırmaktadır. Yatırımcı şirket kurmak istediğinde hangi şirketin kurulması halinde daha avantajlı olup olmayacağını bilmemektedir. Zira her bir şirketin aslında amacı, konusu, ortak sayısı, sermaye miktarı,…

|

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin korunması hukuku ilk yasal düzenlemesi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda şirketler hukuku avukatlarımız,…