|

İcra Hukuku, Alacak Tahsili, İcra Takibi ve Haciz İşlemleri

Avukatlarımız icra hukuku, alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında avukatlık hizmeti vermektedirler. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek senet tahsili, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibini yapmaktadırlar. Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi,…

|

Konkordato Nedir?

İcra avukatlarımızın sıklıkla karşılaştıkları sorulardan bir tanesi de Konkordato Nedir? İcra İflas Kanunu’nun 285. Maddesinde belirtildiği üzere, “Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.” Konkordato; dürüst bir borçlunun alacaklılarının belli bir…