İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu belgede sahtecilik suçları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız ceza davaları konusunda edindikleri 30 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Ceza avukatlarımız ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar. Ceza hukukunda uzman avukatlarımız; Alkollü Araç Kullanma, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama ve Vergi Kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarda ve ceza davalarında savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

Belgede Sahtecilik Suçları

Uygulamada sık karşılaşılan bir suç türü olan sahtecilik suçları, belgenin özel ya da resmi olmasına göre ayrılan bir suç tipidir. Önemli olan husus, her iki suç bakımından da ortada bir belgenin varlığı gerekliliğidir. Belge ise yazılı olan, düzenleyeni belli olan ve hukuki bir sonuç doğurmaya elverişli olan her türlü evraktır. Ancak önemle belirtilmesi gerekir ki yazılık şartı geniş anlamda anlaşılmalıdır. Belgeyi oluşturan iradenin yazı ile belirlenmiş, tespit edilmiş olması halinde yazılı olma şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Belgede Sahtecilik Suçları

Hukukumuzda resmi belgede ve özel belgede sahtecilik olarak iki adet suç düzenlenmiştir. Bu ayrımda belgenin niteliği (resmi ya da özel) önemlidir. Kambiyo senetleri, hisse senetleri, tahvil, vasiyetname gibi evraklar niteliği itibariyle özel olsalar da kamu yararı için bu suç bakımından resmi belge sayılmışlardır.

Resmi belgede sahtecilik suçu için öngörülen ceza, özel belgede sahtecilik için öngörülenden daha fazladır. Aynı zamanda özel belgede sahtecilik bakımından belgenin kullanılmaması durumunda ceza oluşmayacakken, resmi belgenin kullanılmasa bile sahte olarak düzenlenmesinde suçun oluşması için yeterli olacaktır.

Resmi belgede sahtecilik suçunun cezası üst sınır olarak 8 yıla kadar hapis, özel belgede sahtecilik suçu için ise 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Hükmedilen hapis cezasının 2 yıldan fazla olması durumunda bu cezalar seçenek yaptırımlara çevrilemeyeceği için hapis cezası oluşacaktır. Dolayısı ile bu tür önemli yaptırım içeren suçlar bakımından savunma önemlidir.

Büromuz bu hususta uzman olup, iletişime geçilmesi halinde müvekkillerini etkili şekilde temsil etmektedir.

Belgede Sahtecilik Suçları için Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ceza avukatı kadrosu gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu‘na ve Belgede Sahtecilik Suçları Avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.