İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu malpraktis davası avukatı olarak sağlık hukuku ile ilgili davalarda aydınlatılmış onam formunun varlığı ve hazırlanışında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız malpraktis davası avukatı olarak sağlık hukuku ve malpraktis davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedirler.

Aydınlatılmış Onam Formu Nedir?

Sağlık hukuku bakımından zararların tazmin edilebilmesinde gerekli şartlardan belki de en önemlisi hekim kusurudur. Zira kusurun varlığında, malpraktisten söz edilecek ve hekimin sorumluluğuna gidilebilecek; kusur yok ise komplikasyondan bahsedilebilecek ve bir zarar oluşsa da tazmini zorlaşacaktır.

İşte yukarıda açıklanan çok önemli kusur hususunun tespitindeki en önemli etkenlerden birisi aydınlatılmış onam formunun varlığıdır. Hastaların kendilerine yapılacak müdahaleler, söz konusu müdahalelerin yan etkileri, müdahaleden sonra oluşması muhtemel komplikasyonlar ve olası bir acil durum halinde yapılacak müdahaleler ve kişisel vücut bütünlüğüne yönelik olarak uygulanacak operasyonlar hakkında bilgi sahibi olması hastanın en doğal hakkıdır. Bu formun amacı, hastanın kendisine koyulan teşhis, uygulanacak müdahale ve karşılaşılabilecek riskler konusunda bilgilendirilmesi ve gerekli ve yeterli açıklamalar ile uygun bir şekilde rızasının alınmasıdır. Borçlar hukukundaki genel işlem koşullarının mantığı ile hazırlanması gereken bu formda basmakalıp ifadelerden uzak durulmalı, her bir somut olaya münhasıran ayrı bir form hazırlanmalıdır. Aksi takdirde bu formun varlığından söz edilmemelidir.

Aydınlatılmış Onam Formu

Türkiye’de Sağlık Hukuku ve Malpraktis Davaları

Bir diğer anlatımla, aydınlatılmış onam formunun amacı rızanın sağlıklı olabilmesi için hastanın yeterli şekilde bilgilendirilmesi, şartların detaylı bir şekilde açıklanması olduğundan, hakkaniyete uygun olarak genel ve soyut ifadelerle değil; detaylı, açıklayıcı ve somut olaya münhasır açıklamalar ile rızanın en doğru şekilde alınması olmalıdır. Bu şartları taşımayan form, fiziken var olsa da hukuken korunamaz.

Yukarıdaki şartların yanında hastanın onam verebilme yeterliliği bulunmalıdır. Küçük veya kısıtlılar açısından veli ya da vasisinin yazılı onayı şarttır.

Yerleşik Yargıtay kararları doğrultusunda aydınlatılmış onam formunun alınmaması dahi gerek hastanenin gerekse hekimin kusursuz sorumluluğu için yeterli görülmektedir. Dolayısıyla herhangi bir tedavi sonucunda hasta zarara uğramış ve aydınlatılmış onam formu da mevcut değilse hasta, zararlarının tazmini için tercihen bir avukat yardımı ile maddi manevi tazminat davası açabilecektir.

Sağlık Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve sağlık hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.