İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ağır ceza davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız ağır ceza mahkemeleri ve görevi ve davaları konusunda edindikleri 30 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Ceza avukatlarımız ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar. Ceza hukukunda uzman avukatlarımız; Alkollü Araç Kullanma, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama ve Vergi Kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarda ve ceza davalarında savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

Ağır Ceza Mahkemeleri ve Görevi

Ağır ceza mahkemeleri, niteliği itibariyle bir başkan ve iki üyeden oluşan mahkemelerdir. Davaların tek hâkimle görülmemesinin nedeni, ağır ceza yargılaması sonucunda hükmedilecek olan cezaların ciddi cezalar olmasıdır. Dolayısıyla tarafların mağduriyetine neden olunmaması ve yaptırımın ciddiyeti nedeniyle tek hâkim değil üç hâkim söz konusudur.

Ağır Ceza Mahkemeleri ve Görevi

Ağır ceza mahkemeleri görev olarak yağma, irtikâp, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmaktadırlar. Bunun dışında kanunun özel olarak düzenlediği diğer suçlarda da yargı makamı olarak ağır ceza mahkemeleri görev yapabilmektedir. Örneğin suçluların geri verilmesinde geri verilmeye ilişkin kararı ağır ceza mahkemesi vermektedir.

Görüleceği üzere ağır ceza mahkemeleri niteliği itibariyle diğer mahkemelerden farklılık arz etmektedirler. Şüpheli sanık ya da mağdurun cezalandırılması aşamasında, suçun takdiri indirim veya artırım nedenlerinin vurgulanmasında, vicdani olarak hakkaniyetin gerekliliklerinde etkili temsil çok önemlidir. Zira ceza kanununda doğal olarak her harekete karşılık gelen yaptırım kati olarak tespit edilemez. Hâkim geniş bir aralıktan cezayı takdir eder. Dolayısıyla aynı hareketten dolayı farklı kişilere farklı yaptırım ne yazık ki uygulanabilmektedir. Bu fark ise hakların savunulmasından ve talebinden dolayı ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda açıklananları bugüne kadar yer aldığımız uyuşmazlıklarda etkili olarak uygulayan ve gerçeğin ortaya konulmasında rol alan büromuz, nitelikli ve uzman ekibi ile yanınızda olmaya devam edecektir.

Ağır Ceza Mahkemeleri ve Görevi için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ceza avukatı kadrosu gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu‘na ve Ağır Ceza Mahkemeleri ve Görevi için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.