Akkaş

Hukuk & Arabulucuk

Bürosu

1992’den bugüne İstanbul Ataşehir’de hizmetinizdeyiz

Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

İstanbul Barosu’na kayıtlı Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş tarafından kurulan Akkaş Hukuk Bürosu, çeyrek asırlık hukuki tecrübesi ile 1992 yılından beri İstanbul’da avukatlık ve arabuluculuk hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Avukatlarımız; şirketler hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerimize şirket kuruluşu, şirketlere yönelik hukuki altyapının oluşturulması, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve sürekli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca, hukuk bürosu olarak aile hukuku ile ilgili olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları ile mal rejiminin tasfiyesi konularında her türlü hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Ceza hukukunda da cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Miras hukukunda, vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset işlemlerinin yürütülmesi, miras hukukundan doğan ecri misil ve izale-i şüyu gibi dava ile uyuşmazlıkların çözümünde önleyici ve onarıcı hukuki hizmetler vermekteyiz.

1992'den Bugüne Faaliyetteyiz

Hukuk Büromuz; gayrimenkul hukuku kaynaklı, sözleşmelerin düzenlenmesi, terkin ve tescil davalarının takibi, yine kira hukuku kapsamında sözleşmelerin tanzim edilmesi ve incelenmesi, idari ve adli yollardan tahliye sağlanması, kat mülkiyeti kanunu kapsamında uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözümlenmesine ilişkin hizmetleri sağlamaktadır.

Ekibimiz, müvekkillerimizin alacaklarına kavuşması için icra hukuku ve borçlar hukuku kapsamında hakkaniyetli çözüm yolları sunmaktadır.

Yine iş hukukundan doğan işçi işveren uyuşmazlıklarının önüne geçmek amacıyla sözleşmelerin düzenlenmesi, tarafların bilgilendirilmesi, süreçlerin takibi hizmetlerinin yanı sıra ortaya çıkan uyuşmazlıkların arabuluculuk gibi alternatif çözüm yöntemleriyle adil şekilde sonlandırılması konusunda yardım etmekteyiz.

Sağlık hukuku kapsamında ekibimiz, hasta ve hekim haklarının korunması, sağlık hizmeti yürütenlerin gerek eser sözleşmesi gerekse vekalet sözleşmesi kapsamında sorumluluklarına aykırı davranışından veya tıbbi hatasından doğan zararların giderilmesi hususunda hukuki destek sağlamaktadır.

Selçuk Akkaş

Kurucu

1992 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olan Avukat Selçuk Akkaş, ticaret hukuku, şirketler hukuku olmak üzere avukatlıkta 28. yılını tamamlamış olmanın haklı gururu ile müvekkillerimize hizmet etmektedir. Avukat Selçuk bey ayrıca boşanma davaları, miras hukuku, gayrimenkul hukuku, ve iş hukuku avukatı olarak davalar almakta ve bu konulardaki uyuşmazlıkların çözümünde bilfiil çalışmaktadır.

Arabulucu Selçuk Akkaş, 2014 yılında yapılan sınavları geçmiş, T.C. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na 1224 sicil numarası ile Arabulucu olarak kaydolmuş ve özellikle marka ve patent ihlali, kötü niyetli tescil ve tazminat konularında ve diğer özel hukuk uyuşmazlıklarında tarafları arabuluculuğa yönlendirmiştir.

Faaliyetlerimiz

Avukatlarımız

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

Selçuk Akkaş

Merve

Merve Buğahan

Gizem

Gizem Nur Kalkan

Referanslar

error: Content is protected !!
× WhatsApp